Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla dnes bývají součástí mnoha nových a moderních domů. Jedná se především o rodinné domy, jejichž majitelé chtějí výrazným způsobem ušetřit celkových provozních nákladech, které jsou s provozem domu spjaty. Právě tepelná čerpadla poskytují svým uživatelům obrovský komfort, díky kterému se není nutné jakkoliv starat o zásoby paliva, jako je tomu například při topení dřevem, které je taktéž úsporné, ale velmi pracné. Tepelné čerpadlo není nutné využívat pouze na topení, ale lze ho v letních měsících využít i jako klimatizaci, či celkovou větrací jednotku, bez nutnosti dalších investic.

Přestože se o tepelných čerpadlech velmi často mluví právě v souvislosti s úsporou, ne každý zná princip jeho funkčnosti. Tepelné čerpadlo totiž dokáže odebírat teplo z okolního prostředí, nejčastěji pomocí nemrznoucí kapaliny, která je umístěna v trubkách zakopaných pod zemí. Právě těmito trubkami získává teplo z okolí, která dále „čerpá“ do vašich místností a tím je vytápí. Díky tomu tak nespotřebovává téměř žádnou energii navíc, pouze tu, která je nutná k jeho provozu.

Na našem trhu je tepelných čerpadel velké množství, které pracují na několika systémech neboli principech. Mezi ty nejznámější patří princip vzduch-voda, kdy je nevýhodou těchto čerpadel že neumí pracovat v hlubokých mrazech. Oproti typu země-voda, však není nutné umístit část trubek pod zem. Právě ty jsou u tohoto typu nezbytné pro získávání tepla právě ze země. Třetím typem tepelného čerpadla je princip voda-voda, kdy je teplo získáváno především ze zdrojů podzemní vody, která si dokáže udržet i ve velkých mrazech svou stabilní teplotu. Existuje však ještě typ vzduch-vzduch, který je však v podobě malých čerpadel, která se umísťují například na chaty, a nejedná se o plnohodnotná tepelná čerpadla, jako předcházející tři typy.